• Voordelen

   

  Off Balance Financiering

  Bij operationele autoleasing blijft de balans verschoond van activa. Dit levert betere solvabiliteits en liquiditeitsratio’s op. Met andere woorden, omdat u “off balance” financiert kunt u meer investeren of lenen ten behoeve van uw core business.

   

  100% financiering

  Er hoeft geen beroep te worden gedaan op de financiële middelen van het bedrijf om de auto in gebruik te krijgen. Ook de zogenaamde “aanvullende zekerheden” behoeven niet te worden gereserveerd. De auto zelf vormt de zekerheid.

   

  Budgettering

  Bij autoleasing ligt de contractperiode en het overeengekomen leasebedrag vast. Dit geeft de mogelijkheid om budgetten nauwkeuring vast te stellen.

 • Full operational autolease

  De belangrijkste kenmerken van

  Full Operational Auto Lease:

  Geen zorgen om onderhoud en beheer

  Dit is de meest gebruikelijke zakelijke autoleasevorm. Het voordeel is dat u alle autokosten vooraf precies kunt budgetteren en dat u alle zorgen omtrent het onderhoud en beheer uit handen geeft. Bovendien wordt er geen beslag gelegd op de liquiditeit van uw onderneming.

   

  De belangrijkste kenmerken van Full Operational Auto Lease

   

  U bepaalt zelf het merk en het type auto, geleverd door een

  officiële dealer op Curaçao.

   

  De auto wordt door Car Lease Caribbean aangekocht en staat

  dus niet op uw balans.

   

  Het kenteken staat op naam van Car Lease Caribbean.

   

  Uw financiële middelen blijven beschikbaar voor de bedrijfsvoering.

   

  Het operationele gedeelte wordt geheel door Car Lease Caribbean verzorgd: verzekering, keuren, onderhoud, reparaties, schade-afwikkeling, motorrijtuigenbelasting, vervangend vervoer, hulpdiensten etc.

   

  Het restwaarderisico aan het eind van de contractperiode ligt geheel

  bij Car Lease Caribbean.

   

  U hoeft niets te regelen of te administreren.

   

  U heeft te maken met slechts één vast bedrag per maand.

 • Short autolease

   Kort gebonden aan een autoleasecontract Shortlease is een vorm van leasen met een korte looptijd. Uw organisatie is slechts voor een korte periode gebonden aan een leasecontract. Het gaat vaak om periodes van 2 tot 12 maanden met een opzegtermijn van 1 maand. Heeft uw organisatie tijdelijk behoefte aan extra auto’s, bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuwe/tijdelijke medewerkers, dan kan short autolease voor u een uitkomst zijn. Het is mogelijk het shortlease contract om te zetten naar een regulier leasecontract, waarbij er een verrekening plaats vindt op de eerder door u betaalde shortlease termijnen. Tevens is het mogelijk om het contract tussentijds te verlengen.
 • Occasion lease

   

  Prima inzetbaar voor korte of langere leaseperiodes

  Onze leaseauto’s verkeren in een uitstekende staat van onderhoud. Het komt wel eens voor dat wij auto’s vroegtijdig terugkrijgen. Een groot aantal van deze auto’s is nog prima voor een korte of langere periode inzetbaar. Dit valt onder de noemer occasion lease. Ook kunnen wij een passende offerte verzorgen wanneer u zelf een jonge occasion op het oog heeft bij een dealer/garagehouder.

 • 100% financiering

   

  Er hoeft geen beroep te worden gedaan op de financiële middelen van het bedrijf om de auto in gebruik te krijgen. Ook de zogenaamde “aanvullende zekerheden” behoeven niet te worden gereserveerd. De auto zelf vormt de zekerheid.

 • Fiscale aspecten

   

  De totale leasesom, inclusief OB, is fiscaal aftrekbaar.

  Dit geldt uiteraard alleen als u bedrijfsmatig least. U behoeft derhalve geen kosten, zoals rente – onderhoud – afschrijving, uit te splitsen en te verantwoorden. Feitelijk betaald de fiscus op Curaçao mee aan uw mobiliteit.

  Indien u geen kilometer administratie bijhoudt dient u jaarlijks 15% van de cataloguswaarde van de auto, vermeld op het voorblad van het lease contract, bij uw inkomen op te tellen. De inkomstenbelasting belast deze 15% toeslag naar rato van uw percentage inkomstenbelasting. U betaalt dus uiteindelijk een gedeelte van deze 15% van de cataloguswaarde!

  Indien u een kilometer registratie bijhoudt waaruit blijkt dat de auto enkel zakelijk wordt gebruikt, vervalt de 15% toeslag op uw inkomen.

   

 • Bestuurdersinformatie

   

  Onderhoud

  Onderhoud en reparatie wordt enkel door de desbetreffende merkendealer op Curacao uitgevoerd, tenzij anders aangegeven door de lessor. Opdracht tot onderhoud of reparatie ligt zonder uitzondering bij de lessor. Ongeautoriseerd onderhoud of reparatie wordt door Car Lease Caribbean niet vergoed.

   

  Schade

  Neemt u bij schade, zonder uitzondering, direct contact op met;

  Curacao Road Service #1-9-9. Ook bij zogenaamde eenzijdige schadegevallen zoals een paaltje of een hek. Ongemelde schadegevallen worden door verzekeraars niet in behandeling genomen als alleen na een, kostbare en tijdrovende, reconstructie.

   

  Pech

  Als lessee van Car Lease Caribbean bent u aangesloten bij; 24/7 HELP op Curacao Neemt u bij pech contact op met #9-24-7 voor directe assistentie. De kosten als gevolg van verwijtbare pechgevallen, bijvoorbeeld een lege brandstoftank of een lekke band, worden u op een later moment door de lessor doorbelast.

   

  Neemt u voor alle operationele zaken contact op met Jan Rijnsburger

  Neemt u voor alle financiële zaken contact op met Willem-Baan Rijnsburger

   

  Leest u de voorwaarden van de verzekeringspolis en het leasecontract

  zorgvuldig door.

Ara Hill – Top, Unit A2

Pletterijweg Oost 1

Willemstad, Curacao

[email protected]

Tel: +5999-465 0382

 

 

 

Algemene Voorwaarden

©Copyright 2021-2022 By Car Lease Caribbean BV. All Rights Reserved. Design by Zebra Prductions